Ogłoszenie

Zagadnienia dla klasy IV i V wstawione.

#1 2014-11-28 18:23:07

administrator

Administrator

Zarejestrowany: 2011-07-02
Punktów :   

Zjawiska fizyczne listopad 2014

Uczeń:
-podaje przykłady ruchu ciał (A); na podstawie rysunku toru rozpoznaje ruch prostoliniowy i krzywoliniowy (C)

-wyjaśnia, czym jest ruch ciał (B); charakteryzuje wielkości opisujące ruch: prędkość, drogę, czas (B)
-wyjaśnia, czym jest układ odniesienia (B); wyjaśnia, na czym polega względność ruchu (B); oblicza prędkość poruszającego się ciała (C)
omawia, podając przykłady, względność ruchu i spoczynku (B); oblicza drogę, czas,
-podaje przykłady występowania siły tarcia (A)
-omawia znaczenie siły tarcia (B); wymienia sposoby zmniejszania i zwiększania siły tarcia (B)
-wyjaśnia, od czego zależy siła tarcia (B)
-wymienia czynniki, od których zależy wielkość siły oporu (A)
-wyjaśnia pojęcie: siła oporu (B)
-omawia znaczenie sił oporu (B)
-omawia zależność między poszczególnymi czynnikami a wielkością siły oporu
-omawia doświadczenie badające siłę oporu powietrza (D)
-formułuje wnioski na podstawie przeprowadzonego doświadczenia badającego siłę oporu powietrza (D
-opisuje doświadczenie porównujące siły oporu powietrza i wody (D) porównuje siły oporu powietrza i wody na podstawie przeprowadzonych doświadczeń (D)
-podaje przykłady elektryzowania ciał z życia codziennego (B
-omawia wzajemne oddziaływanie ładunków elektrycznych o takich samych i różnych znakach
-podaje przykłady odbiorników prądu (A); rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego (C);wie jak zbudować  prosty obwód elektryczny wg instrukcji  w podręczniku (C)
-wymienia zasady oszczędnego korzystania z energii elektrycznej (A)
-podaje przykłady sztucznych źródeł światła (A)
-podaje cechy obrazu zaobserwowanego przez camerę obscurę (B)
-rysuje schemat odbicia światła od powierzchni gładkiej (C); wyjaśnia, dlaczego należy używać elementów odblaskowych (B)
-wymienia elementy, z których jest zbudowana lupa (A);
-podaje, do czego można wykorzystywać lupę (A)
-wymienia źródła dźwięku (A); podaje przykłady dźwięków sprawiających przyjemność
i dźwięków niekorzystnie wpływających na organizm (B)
-podaje przykłady źródeł prądu (A); podaje przykłady przewodników i izolatorów elektrycznych (A);
-podaje przykłady naturalnych źródeł światła (A)
-rysuje odbicie światła od powierzchni chropowatej (C)
-na schematycznym rysunku oka zaznacza soczewkę (C)
-wymienia cechy dźwięku (A); porównuje prędkość rozchodzenia się dźwięków
w różnych ośrodkach (C)
-wyjaśnia, czym jest prąd elektryczny (B)
-omawia sposób rozchodzenia się światła (A)
-wyjaśnia pojęcie: odbicie zwierciadlane (B)
-wyjaśnia pojęcia: ognisko, ogniskowa (B); omawia sposób powstawania obrazu w oku B)
-wyjaśnia pojęcia: przewodniki, izolatory (B); podaje wartość napięcia występującego
-podaje wartość napięcia w domowej instalacji elektrycznej, akumulatorach samochodowych,
-wyjaśnia, czym jest promień świetlny (B); omawia sposób powstawania cienia (A)
-podaje przykłady przyrządów, w których wykorzystano zjawisko odbicia światła (B); omawia wpływ barwy powierzchni na odbicie światła (A)
-wyjaśnia, dlaczego za pomocą lupy można podpalić kartkę papieru (B)
-omawia cechy dźwięku (B); opisuje wpływ hałasu na organizm człowieka (B)
-wyjaśnia, na czym polega rozchodzenie się dźwięku (B); porównuje prędkość światła i dźwięku (błyskawica, grzmot)

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.kaczyniaki.pun.pl www.wolsung.pun.pl www.gothicmmo.pun.pl www.dragons-world.pun.pl www.historia.pun.pl