administrator - 2013-11-09 17:41:38

Podręcznik  od strony 21 do 56.
Zeszyt ćwiczeń część 1

1.Składniki przyrody ożywione.
2.Składniki przyrody nieożywione.
3.Wytwory człowieka, które nie są składnikami przyrody.
4.Cechy organizmu żywego.
5.Narządy zmysłów.
6.Zmysły, co możemy nimi obserwować?
7.Na czym polega doświadczenie? Plan według którego należy przeprowadzić doświadczenie.
8.Cechy dobrego obserwatora przyrody.
9.Przyrządy służące do obserwacji przyrody. Co możemy nimi obserwować?
10.Co może przydać się podczas obserwacji przyrody w terenie np. w lesie ?
11.Budowa mikroskopu optycznego. Części optyczne mikroskopu , części mechaniczne mikroskopu.
12.Co to jest widnokrąg?
13.Od czego zależy wielkość widnokręgu?
14.Główne i pośrednie kierunki geograficzne, nazwy, polskie i międzynarodowe skróty).
15.Wyznaczanie kierunków geograficznych w terenie.
16.Budowa kompasu.
17.Sposoby  wyznaczania kierunków geograficznych za pomocą kompasu, Gwiazdy Polarnej, cienia, zegarka, gnomonu.
18.Wyznaczanie kierunków geograficznych  oparte na obserwacji przyrody (strona 37)
19.Co to jest mapa? Elementy mapy.
20.Posługiwanie się znakami topograficznymi (znakami graficznymi na mapie).
21.Do czego są wykorzystywane mapy topograficzne, mapy turystyczne, plan miasta.
22.Sposoby orientowania mapy i planu.
23.Kierunki geograficzne na mapie.
24.Czynności związane z pielęgnacją roślin.
25.Odróżnianie drzewa od krzewu i rośliny zielnej.
26.Dlaczego niektórych zwierząt nie wolno hodować w domu?
27.Zwierzęta gospodarskie. Jakie korzyści mamy z hodowli różnych zwierząt gospodarczych (krowa, świnia, koza, owca, gęś, kura, kaczka, koń)
28.Na czym polega opieka nad zwierzętami domowymi?
29.Czego możemy dowiedzieć się obserwując zwierzęta?
30.W jaki sposób wycinanie lasów na dużym obszarze mogłoby wpłynąć na życie mieszkających w nim zwierząt?

www.socjologia2010sggw.pun.pl www.forumakwa.pun.pl www.acpbf.pun.pl www.battlekings.pun.pl www.pluszowemisie.pun.pl