administrator - 2012-09-23 00:38:30

1.Pojęcia: energia wewnętrzna, ciepło właściwe, ciepło topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, parowanie, skraplanie, krzepniecie, topnienie, sublimacja, resublimacja.
2. Związek miedzy energią wewnętrzną a temperatura ciała.
3. Związek miedzy energią wewnętrzną ciała, a praca wykonaną nad ciałem, opis przykładów.
4. Zamiana temperatury podanej w stopniach Celsjusza na  kelwina.
5. Wymienić i opisać co najmniej po jednym przykładzie sposoby cieplnego przepływu energii.
6. Treść (i wzór) I zasady termodynamiki.
7. Na czym polega rozszerzalność temperaturowa ciał. Przykłady .
8. Obliczanie ciepła właściwego.
9. Do czego służy kalorymetr?
10. Bilans cieplny – zadania.
11. Porównanie wykresów topnienia i krzepnięcia ciała krystalicznego i bezpostaciowego.(wykresy)
12. Ciepło topnienia, krzepnięcia i parowania w zadaniach.

www.obozowa38bc.pun.pl www.battlekings.pun.pl www.acpbf.pun.pl www.pluszowemisie.pun.pl www.socjologia2010sggw.pun.pl