administrator - 2012-05-28 21:57:47

Czynności życiowe zwierząt, pierwotniaki, parzydełkowce.
1.    Podaj nazwy narządów wymiany gazowej:  pierścienic (dżdżownica),  owadów, pajęczaków, ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków?
2.    Cechy roślinne i cechy zwierzęce eugleny. Sposoby odżywiania się eugleny zielonej (klejnotki).
3.    Pierwotniaki pasożytnicze. Nazwy, choroby które wywołują, czynnik przenoszący.
4.    Przykłady symbiozy pierwotniaków z innym organizmami.
5.    Środowisko życia stułbi płowej i chełbi modrej
6.    Rozpoznawanie na rysunku postaci  meduzy i polipa.
STAWONOGI
7.    Podział stawonogów.
8.    Cechy charakterystyczne stawonogów.
9.    Podaj nazwy znanych ci skorupiaków planktonowych.
10.    Przystosowania raka do życia w wodzie.
11.    Znaczenie owadów:
a.    Stonka ziemniaczana
b.    Wesz
c.    Pchła
d.    Kornik
e.    Pszczoła
f.    Trzmiel
g    Jedwabnik
h.    Bielinek kapustnik
i.    Biedronka
12.    Do czego służy  sieć pająka krzyżaka?
13.    Dlaczego mówimy, że pająk krzyżak jest drapieżnikiem?
14.    Na czym polega negatywne znaczenie  świerzbowca? Jak chronimy się przed zarażeniem świerzbem?
15.    Jakie choroby przenoszą kleszcze.
16.    Jak należy prawidłowo usunąć kleszcza?
17.    Na co powinniśmy zwrócić uwagę po usunięciu kleszcza? (objawy mogące świadczyć o zarażeniu kleszczowym zapaleniem opon mózgowych lub boreliozą).
18.    Narządy wymiany gazowej owadów (nazwa, rozpoznawanie na rysunku)
19.    Narządy wymiany gazowej pajęczaków (nazwa rozpoznawanie na rysunku)
20.    Na rządy wymiany gazowej raka (nazwa, położenie).
21.    Larwy owadów  -  rozpoznawanie na rysunku.
22.    Stadia rozwojowe w przeobrażeniu zupełnym owadów (+rysunki, owady, które przechodzą takie przeobrażenie.
23.    Stadia rozwojowe w przeobrażeniu niezupełnym owadów (+rysunki = nazwy owadów, które je przechodzą).

www.dungeones-treasures.pun.pl www.wolsung.pun.pl www.dragons-world.pun.pl www.kaczyniaki.pun.pl www.historia.pun.pl